Da Vinci: onze methode voor wereldoriëntatie

Ons onderwijs vindt zoveel mogelijk in samenhang plaats, waarbij de wereldoriëntatie een belangrijke plaats inneemt. In onze ogen is het doel van onderwijs in wezen wereldoriëntatie. Een kind maakt zich door oriëntatie op de wereld om zich heen los uit zijn beperkte eigen leefwereld, leert de wereld om zich heen beter begrijpen en ontwikkelt het vermogen om zich erin te bewegen. Het is de taak van het onderwijs het kind de vaardigheden bij te brengen die een dergelijke oriëntatie mogelijk maken. Instrumentele, cognitieve, sociale, motorische, expressieve en onderzoeksvaardigheden staan in dienst van de wereldoriëntatie.

Wij maken sinds dit schooljaar (2022-2023) gebruik van de methode Da Vinci. Al sinds 2001 loopt de DaVinci Academie pedagogisch en didactisch voorop met de ontwikkeling van lesmethoden en leermiddelen voor wereldverkenning op basisscholen. De kinderen werken met thema's vanuit nieuwsgierigheid en verwondering. De onderzoekende houding van kinderen speelt een grote rol. 

Ontdek de DaVinci onderwijsmethode voor basisscholen|DaVinci-academie (davinciacademie.nl)

Ervaring leert dat ouders van kinderen die les krijgen volgens de Davinci-aanpak, zelf ook graag mee willen doen. Daarom heeft Da Vinci een website vol inspiratie ontwikkeld: DaVinci voor thuis. Hier vindt u boeken, gespreksonderwerpen, ideeën voor films en spelletjes, tips voor uitstapjes etc. Allemaal in het thema waar uw kind op dat moment mee bezig is in de klas.