Jenaplan

Jenaplan: dit willen we met kinderen bereiken en zo doen we dat!

De Veronicaschool is een door de NJPV erkende Jenaplanschool.

In ons land zijn ongeveer 204 Jenaplanscholen, aangesloten bij de Nederlandse Jenaplanvereniging.

Een Jenaplanschool is een gemeenschap die kinderen, leraren en ouders omvat. Leraren zijn er professionele opvoeders. Ouders hebben een deel van de opvoeding van hun kinderen aan de school overgedragen. Ze spelen in het onderwijs op allerlei niveaus een belangrijke rol. Zowel voor de kinderen, de leraren als de ouders is een bewuste keuze voor de school van belang.

Uitgebreide informatie over Jenaplanonderwijs, de geschiedenis en de toekomst, vindt u op de nationale website over Jenaplan: Nederlandse Jenaplan Vereniging.

Waar gaan we vanuit (waarden)?

Leren ontstaat in liefde, in verbinding en vanuit verwondering. De school is een leef-werkgemeenschap waar je leert samenleven. Ouders voeden samen met de school kinderen op tot mensen die van betekenis zijn voor zichzelf, voor anderen en voor een duurzame wereld.

Wat willen we bereiken met kinderen (doelen)?

 • Door af te stemmen op wat een kind nodig heeft, halen de kinderen op onze Jenaplanscholen het beste uit zichzelf in de basisvakken zoals taal, rekenen en wereldoriĆ«ntatie op de basisschool en in de vakken op de middelbare school.
 • Als kind leer je in het Jenaplanonderwijs omgaan met jezelf (persoonsvorming). Je leert jezelf, je manier van leren en je kwaliteiten kennen. We begeleiden je om je unieke kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. We maken kinderen (mede) verantwoordelijk voor hun eigen leren. Kinderen laten dit zien in presentaties, zelfrapport of portfolio. Je leert omgaan met je lijf, je emoties, je denken en je zingeving. Vanuit deze zelfbewuste houding leer je vaardigheden als plannen, creĆ«ren en presenteren.
 • Je leert omgaan met de anderen. Je leert je eigen rol in de leefgroep kennen en ontwikkelen Vanuit deze zelfbewuste houding leer je anderen niet alleen te respecteren, maar ook voor hen te zorgen en je eigen gedrag te verantwoorden. Vanuit deze zelfbewuste houding leer je vaardigheden als communiceren en samenwerken
 • Je leert omgaan met de wereld. We halen de wereld in de school en wij nemen je de wereld in. Je leert te onderzoeken wat voor betekenis je wilt geven aan de duurzame wereld. Vanuit deze zelfbewuste houding leer je vaardigheden als ondernemen, onderzoeken en verantwoorden.

Hoe doen we dat in school?

 • De school is een leef-werkgemeenschap, waarin kinderen, leerkracht en ouders een eigen rol hebben.
 • De kinderen leren en leven in een leefgroep, met kinderen van verschillende leeftijden, culturen en onderwijsniveaus. In de leefgroep wordt samen gewerkt en geleerd van elkaar.
 • Er is een ritmisch weekplan waarin, samen werken, samen spelen, samen spreken en samen vieren elkaar afwisselen.
 • Kinderen leren volwaardig verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leren en voor hun rol in de groep en de school.
 • We werken met leer- en ontwikkelingsdoelen en taken, waarin kinderen ruimte krijgen om te kiezen.
 • We bieden ontwikkelingsmogelijkheden voor de verschillende unieke kwaliteiten en talenten van kinderen.

Wat betekent dit voor de leerkracht?

 • De leerkracht maakt contact met het kind, kan zich inleven en stemt af op de ontwikkelingsbehoefte van het kind.
 • De leerkracht zorgt er voor dat de leefgroep een veilige en ondernemende groep wordt, waar kinderen van en met elkaar leren.
 • De leerkracht activeert en zorgt dat het kind zich verantwoordelijk voelt voor het eigen leren.
 • De leerkracht werkt met leer- en ontwikkelingsdoelen en begeleidt kinderen in het behalen van deze doelen.
 • De leerkracht haalt de wereld in de leefgroep en gaat met de kinderen de wereld in.
 • De lerkracht is actief lid van het schoolteam waarin als een leefgroep met elkaar wordt geleerd en gewerkt.

Wat betekent dit voor ouders?

 • Om kinderen te leren omgaan met zichzelf, de ander en de wereld is het belangrijk dat kinderen, ouders en de leerkracht hun ervaringen delen en samen onderzoeken hoe het kind het beste begeleid kan worden vanuit de waarden van Jenaplan.
 • De leerkracht deelt ervaringen met de leefgroep als geheel met alle ouders van de kinderen in de leefgroep. Samen bespreken ze hoe de groep zich het beste ontwikkelt en wat er nodig is.
 • Ouders nemen deel aan de leef- werkgemeenschap van de school: ze brengen hun expertise of ondersteunen bij activiteiten. Het team, de kinderen vormen met de ouders de school.