Ziek/absent melden

Wij verzoeken u om via de Parro-app uw kind ziek of absent te melden. Graag vóór 7:45u van de betreffende dag zodat de leerkracht op tijd op de hoogte is. De school houdt het algemene overzicht van de afwezigen en controleert iedere dag.