Schoolgids

Onze schoolgids geeft informatie over de dagelijkse praktijk van de school, de doelstellingen en de resultaten. In de schoolgids staat ook informatie over:

  • de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;
  • de indeling van de verplichte onderwijstijd;
  • de ouderbijdrage;
  • rechten en plichten van ouders/verzorgers, leerlingen en de schoolleiding;
  • de klachtenregeling;
  • het financiĆ«le beleid;
  • het veiligheidsbeleid.

Schoolgids Veronicaschool 2023-2024