Pleindienst

Het lunchpauzesysteem op onze school is gebaseerd op ouderparticipatie. Er wordt van u als ouder verwacht dat u gemiddeld één keer per maand pleindienst heeft voor de klas van uw kind, in totaal 9 keer per jaar. Buiten is er ook altijd een leerkracht aanwezig. In totaal bent u per pleinbeurt ongeveer een half uur aanwezig.


Roosters

KLBO pleindienst (herfstvakantie tot kerstvakantie 2022)

MIBO pleindienst (herfstvakantie tot kerstvakantie 2022)

BOBO pleindienst (herfstvakantie tot kerstvakantie 2022)

Voor vragen over de pleindienst kunt u contact opnemen met Leni. U kunt naar school bellen (023 - 5364092) of mailen naar leni.hendriks@twijs.nl.